Đề nghị kiểm điểm vì để mất hai cục đá

Sau khi kiểm tra vụ việc, đoàn liên ngành tỉnh Gia Lai yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 1 viên đá của bà Trần Thị Sắc đã được UBND huyện Chư Sê thu hồi ngày 28/3.

Một trong số 2 hòn đá bị lập biên bản thu hồi

Sự việc đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện Chư Sê, Gia Lai lập biên bản thu hồi hai hòn đá tại nhà ông Lê Hùng Dũng (ngày 29/3) và một hòn đá tại nhà bà Trần Thị Sắc (ngày 28/3) ở thôn Ia Sa, xã H’bông, huyện Chư Sê, ngày 6/4, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh vào cuộc kiểm tra sự việc.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh: Việc UBND huyện Chư Sê kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 3 cục đá nói trên là phù hợp và là việc làm thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Khoáng sản.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã phát hiện hai hòn đá mà chính quyền huyện Chư Sê thu hồi “hụt” tại nhà ông Lê Hùng Dũng đã bị tẩu tán. Đơn xin đào hố lấy nước tưới của bà Trần Thị Sắc đã được cơ quan chức năng xã H’bông ký lùi ngày.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Chư Sê xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 1 viên đá của bà Trần Thị Sắc đã lập biên bản và thu hồi ngày 28/3.

Kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc để mất 2 cục đá tại nhà ông Lê Hùng Dũng; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc xác định lùi ngày trong đơn xin đào hố của bà Trần Thị Sắc.

Ngoài ra, Đoàn cũng đề nghị UBND huyện Chư Sê chỉ đạo UBND xã H’bông và các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại địa phương, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn; cho phép doanh nghiệp có năng lực thăm dò, đánh giá chất lượng, trữ lượng toàn bộ khu vực mỏ để lập dự án đầu tư khai thác, chế biến.

Tiến Thành