Đề nghị hạ lãi suất cho vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng

Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, khuyến khích thêm các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/de-nghi-ha-lai-suat-cho-vay-goi-tin-dung-120000-ti-dong-post299377.html