Đề nghị điều chỉnh giá thuốc trúng thầu theo giá thị trường

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Để tránh hiện tượng các doanh nghiệp cung ứng thuốc bỏ thầu, Cục Quản lý Dược kiến nghị các bộ liên quan xây dựng văn bản cho phép điều chỉnh giá thuốc đã trúng thầu năm 2008 phù hợp mặt bằng chung giá thị trường hiện nay giống như quy định đối với VLXD.>> Dù bị "ghìm" nhưng giá thuốc vẫn sẽ tăng(?)

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/93556.cand