Đề nghị Công an điều tra đường dây làm sổ đỏ giả

Sau khi nhận báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) về tình trạng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) tại một số huyện, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, triệt phá các đường dây tội phạm này.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, trong đó dẫn báo cáo của Sở TN&MT, cho biết, tại địa bàn huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn đang xuất hiện tình trạng làm giả sổ đỏ.

Các cơ quan chức năng ngờ rằng, có những đường dây làm giả sổ đỏ tại địa phương. Ảnh minh họa.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lí đối tượng vi phạm pháp luật, UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức điều tra, triệt phá các đường dây làm giả sổ đỏ trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 31/3.

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/de-nghi-cong-an-dieu-tra-duong-day-lam-so-do-gia-81624.html