Đề nghị cho thuê xe lễ tân nhà nước

(Toquoc)-Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 19/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước.

Theo đó, Bộ này đề nghị đối với xe lễ tân nhà nước thuộc nhóm II, nhóm III sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thì được phép cho thuê. Đối tượng cho thuê là các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty của nhà nước để phục vụ công tác đối ngoại khi tiếp khách quốc tế hoặc cho các đoàn khách quốc tế thuê sử dụng trong quá trình công tác tại Việt Nam Số tiền thu được từ việc cho thuê xe sau khi trừ đi định mức chi phí đã được duyệt phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Giá cước sử dụng xe lễ tân nhà nước cụ thể (đồng/km) do Bộ Ngoại giao chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính quy định, theo nguyên tắc sát với giá thị trường, bao gồm khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn tổng thành và các chi phí khác có liên quan. Hiện xe lễ tân nhà nước nhóm 2 có 18 xe Mercedes E280, sản xuất năm 2007 và nhóm có 27 xe Mercedes E200K, sản xuất năm 2007. Theo quy định tại Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg thì xe lễ tân nhà nước được trang bị phục vụ hoạt động chính trị của Đảng và Nhà nước, không được phép cho thuê cho mượn. Tuy nhiên, thực tế thì tần suất sử dụng xe lễ tân nhà nước rất thấp, bình quân mới đạt khoảng 50% so với số km được tính trong định mức chi phí đã được phê duyệt./. Nam Thắng