Đề nghị Chính phủ báo cáo cơ sở tăng giá bán lẻ điện, xăng dầu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết một số đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở tăng giá xăng, điện và tác động của các đợt tăng này với CPI.

"Đề nghị Chính phủ báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện và tác động tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các mặt kinh tế, xã hội", ông Thanh nhấn mạnh khi trình bày trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. (Ảnh: Quochoi.vn)

Trong báo cáo, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ phải phân tích phân tích rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan kết quả đạt được năm 2018, những yếu tố tích cực có tính chất đột biến và dài hạn để phục vụ tốt cho công tác điều hành năm 2019 và các năm tiếp theo.

Về một số vấn đề đặc biệt được dư luận quan tâm trong thời gian như xâm hại trẻ em, buôn bán ma túy, lái xe sử dụng rượu, bia, ông Thanh cho rằng cần phải có những đánh giá cụ thể hơn, có những hình thức xử phạt mạnh tay hơn để tránh gây bức xúc và lo lắng trong xã hội.

Cùng với đó, hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục còn hạn chế, đặc biệt là các sai phạm trong khâu chấm thi trung học phổ thông quốc gia; chất lượng, chi phí và thanh quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ; một số dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chăn nuôi.

Ông Thanh nhấn mạnh cần tiếp tục đánh giá đầy đủ thực trạng, nguyên nhân chủ quan của 11 nhóm vấn đề hạn chế chủ yếu nêu trong Báo cáo của Chính phủ, nhất là vấn đề mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển các thị trường yếu tố sản xuất.

Tình hình thu-chi ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2018 còn thiếu tính bền vững, việc tăng thu phụ thuộc nhiều vào các nguồn thu ngắn hạn; chất lượng công tác phân tích dự báo về ngân sách nhà nước còn chậm được cải thiện, số chuyển nguồn vốn đầu tư công khá lớn.

Công tác thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, có thể gây khó khăn, bị động trong quá trình tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình. Đề nghị làm rõ tình hình tồn ngân Kho bạc Nhà nước và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, các biện pháp cơ cấu lại hệ thống quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Khẳng định năm 2019 là năm "bứt phá" để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, ông Thanh nếu ra một số nhóm giải pháp cụ thể song song với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh 03 trọng tâm ưu tiên trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2019.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Sớm ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật, trường hợp có vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc thực hiện các luật, sớm báo cáo để Quốc hội xem xét.

Song Hy