Đề nghị Căm-pu-chia phối hợp chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của kênh đào Funan Techo

Chiều 11-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến dự án kênh đào Funan Techo (Phù Nam Techo) của Căm-pu-chia.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các nước ven sông Mê-kông, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mê-kông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của các cộng đồng người dân trên lưu vực, tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông.

Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Funan Techo và cũng đề nghị phía Căm-pu-chia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mê-kông quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực.

PV

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/nhan-quyen-va-cuoc-song/de-nghi-cam-pu-chia-phoi-hop-chia-se-thong-tin-va-danh-gia-tac-dong-cua-kenh-dao-funan-techo-20769