Đề nghị bãi nhiệm đại biểu QH bà Yến

(ĐVO) Thông tin mới nhất từ của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng 18.4 cho thấy Đoàn Chủ tịch đã nhất trí bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Chứng kiến và tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại diễn đàn Quốc hội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị tiến hành xem xét tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến (ĐBQH khóa XIII, đoàn Long An). Sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày các nội dung liên quan, các ĐB đã nêu nhiều ý kiến thảo luận, phân tích rõ những vấn đề mà bà Đặng Thị Hoàng Yến đã vi phạm tư cách ĐBQH theo quy định của pháp luật. Hội nghị đã biểu quyết với 100% ý kiến tán thành kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội bãi miễn tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Được biết, sau khi hội nghị kết thúc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả của Hội nghị tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó trong cuộc họp sáng 17.4, đa số các đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Long An tán thành đề xuất bãi miễn tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến.