Đề nghị Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine

    VNEWS
    4 liên quanGốc

    Thứ trưởng Tô Anh Dũng đề nghị Anh tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine cũng như cung cấp các thiết bị y tế để giúp Việt Nam sớm vượt qua đợt bùng phát của dịch COVID-19.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/de-nghi-anh-ho-tro-viet-nam-tiep-can-vaccine-217337.htm