Để nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn

Vừa rồi, có dịp vào làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Hữu Tháp chia sẻ: Trong luân chuyển giáo viên, sở luôn xác định sẽ chuyển những giáo viên có kinh nghiệm đến vùng khó khăn.

- Quảng Ngãi lại làm ngược sao? Thông thường các địa phương đều đưa những giáo viên trẻ mới vào nghề đi “nghĩa vụ” vài năm ở vùng khó khăn rồi đưa về vùng thuận lợi, chứ có mấy nơi đưa giáo viên kinh nghiệm, công tác lâu năm đi vùng khó? - Tôi hỏi.

- Làm vậy sao được. Đã vùng khó lại luân chuyển giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm, được vài ba năm khi quen trường, lớp lại chuyển đi nơi khác thì bao giờ vùng khó mới “mở mày, mở mặt được”. Nhờ có việc luân chuyển hợp lý giáo viên kinh nghiệm cho nên giáo dục vùng khó khăn của Quảng Ngãi mới từng bước được nâng lên trong những năm qua - Phó Giám đốc Sở Trần Hữu Tháp trả lời.

Lâu nay, luân chuyển giáo viên là việc làm thường xuyên, bình thường của ngành giáo dục. Nhưng nói đến luân chuyển giáo viên, các địa phương thường tính đến chuyện đưa các giáo viên trẻ, mới ra trường đến vùng khó khăn. Nhìn nhận ở một khía cạnh, thì đó là cách để giáo viên mới vào nghề “tôi luyện” kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, với giáo dục vùng khó khăn, luôn thiếu thốn mọi bề thì sự dày dặn kinh nghiệm, năng lực, kỹ năng sư phạm tốt, nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học…, của thầy giáo, cô giáo mới giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong đổi mới giáo dục hiện nay, cần có sự nhìn nhận thấu đáo để có cách bố trí giáo viên cho phù hợp, nhất là ưu tiên những vùng khó khăn cả về nguồn lực và đội ngũ. Nếu đã khó khăn lại chủ yếu chỉ có giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm đến công tác một vài năm thì vùng khó sẽ càng khó trong nâng cao chất lượng giáo dục.

Giang Sơn- Quảng Ngãi lại làm ngược sao? Thông thường các địa phương đều đưa những giáo viên trẻ mới vào nghề đi “nghĩa vụ” vài năm ở vùng khó khăn rồi đưa về vùng thuận lợi, chứ có mấy nơi đưa giáo viên kinh nghiệm, công tác lâu năm đi vùng khó? - Tôi hỏi.

- Làm vậy sao được. Đã vùng khó lại luân chuyển giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm, được vài ba năm khi quen trường, lớp lại chuyển đi nơi khác thì bao giờ vùng khó mới “mở mày, mở mặt được”. Nhờ có việc luân chuyển hợp lý giáo viên kinh nghiệm cho nên giáo dục vùng khó khăn của Quảng Ngãi mới từng bước được nâng lên trong những năm qua - Phó Giám đốc Sở Trần Hữu Tháp trả lời.

Lâu nay, luân chuyển giáo viên là việc làm thường xuyên, bình thường của ngành giáo dục. Nhưng nói đến luân chuyển giáo viên, các địa phương thường tính đến chuyện đưa các giáo viên trẻ, mới ra trường đến vùng khó khăn. Nhìn nhận ở một khía cạnh, thì đó là cách để giáo viên mới vào nghề “tôi luyện” kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, với giáo dục vùng khó khăn, luôn thiếu thốn mọi bề thì sự dày dặn kinh nghiệm, năng lực, kỹ năng sư phạm tốt, nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học…, của thầy giáo, cô giáo mới giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong đổi mới giáo dục hiện nay, cần có sự nhìn nhận thấu đáo để có cách bố trí giáo viên cho phù hợp, nhất là ưu tiên những vùng khó khăn cả về nguồn lực và đội ngũ. Nếu đã khó khăn lại chủ yếu chỉ có giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm đến công tác một vài năm thì vùng khó sẽ càng khó trong nâng cao chất lượng giáo dục.