Để mất rừng, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Ngày 14-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa có quyết định kỷ luật đối với 7 cán bộ, xem xét kỷ luật đối với 2 cán bộ khác của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly.

Theo đó, từ cuối tháng 11-2017 đến đầu tháng 1-2018, trên lâm phần quản lý của mình, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) đã để xảy ra 2 vụ phá rừng với quy mô lớn, gây thiệt hại hơn 164m3 gỗ các loại.

Từ những sai phạm trên, Hội đồng kỷ luật Sở NN-PTNT đã yêu cầu Phòng NN-PTNT huyện Chư Păh và UBND xã Ia Kreng nghiêm khắc phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước UBND huyện Chư Păh. Bên cạnh đó, Hội đồng kỷ luật Sở NN-PTNT cũng yêu cầu UBND huyện Chư Păh nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông Đặng Anh Tuấn (Trưởng Phòng NN-PTNT huyện); Rơ Châm Tâm (Chủ tịch UBND xã Ia Kreng) và Phạm Thanh Xuân (Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng).

Một vụ phá rừng xảy ra tại huyện Chư Păh

Liên quan đến vụ việc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Tấn (kiểm lâm địa bàn xã Ia Kreng). Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật Sở NN-PTNT đã họp xem xét kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Phạm Thành Phước (Trưởng ban) và Vũ Văn Thảo (Phó ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly).

Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly cũng đã kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 7 viên chức của ban. Trong đó có 4 viên chức thuộc Tổ bảo vệ số 3 gồm các ông: Nguyễn Ngọc Hiền, Võ Thái Học, Nguyễn Văn Triệu và Đinh Khắc Hải cùng 3 viên chức thuộc Tổ bảo vệ rừng số 4 là ông Trần Quốc Tuấn, Phan Đình Linh và Trương Duy Kha.

Đăng Nhật