Để lúc nào cũng được ở bên Bác

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nằm khép mình trong xóm nhỏ, ngôi nhà thờ Bác Hồ do ông Lê Minh Tâm xây dựng ở thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã trở thành một địa chỉ đỏ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143447&sub=130&top=37