Để không lặp lại vết xe đổ

    Gốc

    Chủ trương phân thành 2 ban chưa mềm dẻo, chưa đáp ứng được nguyện vọng và năng lực sở trường đa dạng của học sinh, đó là chưa kể đến những khó khăn như không có giải pháp cụ thể về giáo viên, cơ sở vật chất. Phải có thêm một ban nữa dành cho học sinh trung bình, không thiên về lĩnh vực nào là tất yếu. Và ban Cơ bản (CB) đã ra đời,…

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/1/65335.cand