Để không còn những "chuyến xe định mệnh"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Những đề xuất của bạn Trọng Hoàn về các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông nhận được sự đòng thuận từ nhiều người đọc. Không chỉ vậy, những người từng trăn trở, đau xót trước những thiệt hại, mất mát khó kể hết do tai nạn giao thông gây ra còn đóng góp nhiều biện pháp phòng tránh đại nạn này, để không còn những "chuyến xe định mệnh".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2008/6/10/244022.tno