Để không bị "coi thường" trong công việc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Một sếp than phiền rằng “Tôi nhận hàng trăm câu hỏi từ các nhân viên mỗi ngày. Phần lớn đó là những câu hỏi mà nhân viên của tôi có thể tự trả lời được. Họ đúng là những kẻ lười biếng!”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=45754