Để khắc phục tình trạng "nghiệp dư hóa" các hoạt động văn học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Vừa qua, tại TP Ninh Bình, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức hội thảo Nâng cao tính chuyên nghiệp của văn học, với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ đang sinh hoạt tại Liên chi hội nhà văn Việt Nam các tỉnh đồng bằng sông Hồng cùng một số khách mời đến từ Hà Nội...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134829&sub=78&top=43