Dế “đua” thiện chiến

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Motorola StarTac ẩn chứa vẻ cổ điển nhưng không cũ kỹ, lỗi thời, trái lại, qua sự “phù phép” của dân độ, StarTac thực sự được lên đời, lạ mắt.

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/284/2009042803439588/de-dua-thien-chien.html