Để Cuộc vận động hiệu quả cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị

Chiều ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và lắng nghe ý kiến, kiến nghị.

Để Cuộc vận động hiệu quả cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị - Ảnh 1

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát.

Tham dự buổi khảo sát có đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh và MTTQ các huyện, thành phố...

Theo ông Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết, để triển khai 5 nội dung cuộc vận động đạt hiệu quả, MTTQ tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức lồng ghép tập huấn cho 380 cán bộ Mặt trận cấp huyện, xã và khu dân cư.

Riêng cấp tỉnh cũng đã triển khai xây dựng điểm 10 khu dân cư văn hóa kiểu mẫu; 11 khu dân cư điểm về đảm bảo trật tự ATGT; 6 mô hình điểm về bảo vệ môi trường và 5 mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, ma túy...

Hiện toàn tỉnh có 138 cụm thi đua thực hiện cuộc vận động, trong đó có 2 cụm thi đua khối huyện, thành phố; 22 cụm thi đua cấp xã phường, thị trấn và 114 cụm thi đua khu dân cư.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng và tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, thông qua việc làm thiết thực, như đóng góp tiền của, công sức cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước; thu gom, xử lý rác thải; trồng cây xanh; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tham gia quản lý, bảo vệ rừng…

Tuy nhiên, ông Khanh cũng thừa nhận, bước đầu thực hiện, triển khai vẫn còn nhiều hạn chế, như còn nhiều khu dân cư chưa triển khai thực hiện nghiêm túc; sự chỉ đạo, hướng dẫn của một số Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả xây dựng mô hình điểm chưa cao, việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình chưa kịp thời; kết quả thực hiện 5 nội dung, các tiêu chí của Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh còn nhiều lúng túng; sự phối hợp giữa MTTQ cấp huyện, xã với ngành văn hóa cùng cấp trong việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” còn chưa thống nhất.

Để Cuộc vận động hiệu quả cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị - Ảnh 2

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh rằng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có những điểm đổi mới hết sức cơ bản, chúng ta cần quan tâm về nội dung, phương thức phối hợp tổ chức thực hiện để mỗi địa phương khi triển khai Cuộc vận động đề ra được nội dung, giải pháp tổ chức cho phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, để cuộc vận động phát huy hiệu quả thì MTTQ các cấp tỉnh Kon Tum cần phối hợp với các tổ chức thành viên và sự chung tay của cả hệ thống chính trị.

Đối với MTTQ, phải luôn chủ động phát động, phân công theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; tập hợp ý kiến của nhân dân đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; về vai trò, tác dụng và cách thức tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Để Cuộc vận động hiệu quả cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị - Ảnh 3

Đại diện Mặt trận huyện Đăk Hà kiến nghị.

Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, thống nhất phân công trách nhiệm giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các phong trào thi đua; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động; nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư”; biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện cuộc vận động.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị. xã hội và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện CVĐ một cách toàn diện, có hiệu quả...

Tại buổi làm việc nhiều đại biểu kiến nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các bộ ngành liên quan cần sớm ban hành bộ tiêu chí cụ thể hướng dẫn, hơn nữa việc triển khai Cuộc vận động hiện nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc do kinh phí được phân bổ còn quá ít so với yêu cầu thực tế.

Phạm Hưởng