Đề cử Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN thay ông Phạm Thế Duyệt

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Các cơ quan chức năng đã giới thiệu ông Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VI thay khi ông Phạm Thế Duyệt đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82826.cand