Để có file nhạc nén nhỏ hơn và hay hơn

    Gốc

    Hẳn bạn đã từng nhận thấy: cùng một bản nhạc đó, cũng cùng thuộc một dạng file nén (mp3 chẳng hạn), dung lượng file tương đương, thế nhưng chất lượng âm thanh cho ra khác nhau rõ rệt. Đó là vì có sự khác biệt trong việc lựa chọn các thông số khi thực hiện chuyển ra dạng nhạc nén....

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=13840