Để câu xin lỗi hiệu quả

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bạn đặt một mẩu giấy nhắn trên mặt bàn làm việc của chồng, kèm dòng chữ “em xin lỗi”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=145282