Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị 16/CT-TTg “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2016 cho cán bộ làm công tác dân vận các cấp, ngành của tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh; Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận - Ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, ngày 1/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 13 về vấn đề này.

Theo đó, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các chỉ thị này cũng nhấn mạnh việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận - Ảnh 2

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Bá Hùng phát biểu khai mạc chương trình tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Bá Hùng nhấn mạnh, hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2016 phải đảm bảo đúng chương trình, nội dung đề ra và đạt chất lượng cao. Đồng thời, đề nghị các cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu thêm về các nội dung được triển khai; qua đó nắm vững yêu cầu, phương pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân vận ở các cấp, các ngành, góp phần hiệu quả vào xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Trong chương trình tập huấn, đại biểu được nghe các nội dung về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo và một số vấn đề tôn giáo ở nước ta hiện nay; quán triệt, triển khai Đề án về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2020 và những năm tiếp theo”.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận - Ảnh 3

Cán bộ huyện Quỳ Hợp trao đổi trực tiếp với bà con dân bản. Ảnh tư liệu.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng triển khai thực hiện Kết luận số 03 –KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao đổi về một số vấn đề cốt lõi trong việc thực hiện Quyết định 217 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218 quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Kết thúc lớp tập huấn, Lãnh đạo Chi cục bảo vệ môi trường phổ biến một số nội dung về công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Thành Duy