Để các bức ảnh từ máy ảnh có HDR số tốt hơn

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Một xu hướng mới trong kỹ thuật ảnh số đó là các bức ảnh có phạm vi động cao (high dynamic range - HDR).Không giống như việc chụp các bức ảnh thông thường có thể không hiển thị mọi chi tiết của khung cảnh, một bức ản HDR có thể hiển thị

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=15086