Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm": Cơ hội "vàng" cho thanh niên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nước ta hiện có 21 triệu LĐ trẻ, nhưng có tới 70% trong số này đang sống tại các vùng nông thôn với trình độ và tay nghề gần như không có. Đặc biệt, hiện tỉ lệ TN thất nghiệp còn khá cao (7-9% tùy khu vực).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=81192