“Đề án giải quyết việc làm không giống Đề án 112”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    "Số tiền của đề án giải quyết việc làm cho thanh niên được dùng để cho vay chứ không phải đầu tư không hoàn lại"...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=ed602110d27016&page=category