Đề án 112 đã sử dụng hơn 1.100 tỷ đồng

    1 đăng lạiGốc

    Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết tổng kinh phí đã sử dụng của Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước (Đề án 112) là 1.159,636 tỷ đồng, trong tổng số 3.836,85 tỷ đồng tổng mức đầu tư cho dự án đã được duyệt.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/220520/Default.aspx