DCL bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 31.10

Ngày 27.10.2011, Tổng Giám Đốc Sở Giao dịch TP.HCM (HSX) đã có quyết định số 161/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu DCL của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 31.10.2011.

Cụ thể, Công ty đã vi phạm Khoản 1.2 Điều 20 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HSX, tức “Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng Quy chế công bố thông tin trên Sở Giao dịch”. Trước đó, DCL đã bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 26.9 do vi phạm thời hạn công bố báo cáo tài chính.