ĐBSCL: Sống chung với lũ để phát triển bền vững

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    ĐBSCL là vùng kinh tế, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước; nhưng nơi đây thường xuyên bị lũ lụt, gây thiệt hại về người và của. Để khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển bền vững, chủ trương “sống chung với lũ” là giải pháp khả thi

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/5/151030