ĐBSCL: Lúa hè thu chạy mưa lũ

Hơn hai tuần qua, những trận mưa liên tiếp khiến hàng ngàn hécta lúa HT ở ĐBSCL đang bước vào giai đoạn thu hoạch bị nhấn chìm trong nước.

Những huyện đầu nguồn ở An Giang chịu ảnh hưởng nặng nhất như An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu, Châu Phú. Có nhiều hộ nông dân chỉ thu hoạch được 50% diện tích. Giá công cắt lúa ở khu vực ngập nước đã tăng lên từ 300 - 400 ngàn đồng/công.