ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào?

Mỗi năm, đồng bào Khmer ở ĐBSCL có 3 mùa tết và lễ hội, gồm: Chol Chnam Thmay, Sen-Dolta và Ok-Om-Bok. Riêng tết Chol Chnam Thmay đã và đang diễn ra mang ý nghĩa đón mừng năm mới, chấm dứt mùa khô, năng hạn để chuẩn bị cho vụ mùa mới…

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 1

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (tháng 3 âm lịch), không cố định ngày. Gia đình nào cũng tập trung ăn mặc đẹp, các trẻ em được may sắm những bộ quần áo mới. Mọi nhà đều sửa sang, quét dọn, trang trí lại, chuẩn bị đồ

Mỗi năm, đồng bào Khmer ở ĐBSCL có 3 mùa tết và lễ hội, gồm: Chol Chnam Thmay, Sen-Dolta và Ok-Om-Bok. Riêng tết Chol Chnam Thmay đã và đang diễn ra mang ý nghĩa đón mừng năm mới, chấm dứt mùa khô, năng hạn để chuẩn bị cho vụ mùa mới…

Clip xem thêm: Một số hình ảnh về Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 2

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (tháng 3 âm lịch), không cố định ngày. Gia đình nào cũng tập trung ăn mặc đẹp, các trẻ em được may sắm những bộ quần áo mới. Mọi nhà đều sửa sang, quét dọn, trang trí lại, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cho những ngày tết.

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 3

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (tháng 3 âm lịch), không cố định ngày. Gia đình nào cũng tập trung ăn mặc đẹp, các trẻ em được may sắm những bộ quần áo mới. Mọi nhà đều sửa sang, quét dọn, trang trí lại, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cho những ngày tết.

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 4

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (tháng 3 âm lịch), không cố định ngày. Gia đình nào cũng tập trung ăn mặc đẹp, các trẻ em được may sắm những bộ quần áo mới. Mọi nhà đều sửa sang, quét dọn, trang trí lại, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cho những ngày tết.

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 5

Đồng bào Khmer đi lễ chùa dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 6

Trò chơi dân gian của đồng bào Khmer

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 7

Trò chơi dân gian của đồng bào Khmer

ĐBSCL: Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay như thế nào? - Ảnh 8

Trò chơi dân gian của đồng bào Khmer