ĐBSCL: 70 thạc sĩ được đào tạo nước ngoài về phục vụ địa phương

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong năm 2009 sẽ có 70 thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài về phục vụ tại các tỉnh ĐBSCL. Hiện đã có 10 ứng viên trở về công tác tại địa phương sau thời gian học tập ở nước ngoài.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/4/187040