ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan: 'Chỉ nên nhập những loại thuốc Việt Nam không sản xuất được'

"Trong nước đã có nhiều nhà máy đạt chuẩn rồi thì hãy định hướng để người ta sản xuất và chỉ nhập những gì mà mình sản xuất không được thôi hoặc là những biệt dược gốc", PGS-TS-DS Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Dược học VN, đề xuất.