DBC lãi hợp nhất 9 tháng vượt 34,5% kế hoạch năm

DBC lãi sau thuế quý III/2016 hơn 129,7 tỷ đồng, tăng mạnh 77,6% so với cùng kỳ năm 2015.

CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần đạt hơn 1.588,39 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm nhẹ 2,5% nên lợi nhuận gộp của công ty tăng 30,4% và đạt hơn 251 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này của DBC đạt 12,4 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 22% xuống mức hơn 24,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, chi phí bán hàng đạt hơn 45,6 tỷ đồng, tăng 15,5%, còn chi phí QLDN đạt 51,5 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Kết quả, DBC lãi sau thuế quý III/2016 hơn 129,7 tỷ đồng, tăng mạnh 77,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân có sự chên lệch lợi nhuận như trên được DBC cho biết, sản lượng tiêu thụ thức ăn tăng 17% so với cùng kỳ theo đó lợi nhuận của hoạt động này tăng thêm 41,4 tỷ đồng.

Quý III/2016, hoạt động sản xuất kinh doanh giống gia súc, gia cầm đạt tốt do vậy doanh thu của lĩnh vực này tăng dẫn tới lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất con giống tăng 27,4 tỷ đồng.

Doanh thu của hoạt động chăn nuôi gia công và chế biến thực phẩm quý III/2016 giảm 73,54 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế của mảng này giảm 16,9 tỷ đồng.

Quý III/2016, các hoạt động khác đem lại lợi nhuận sau thuế gần 5,9 tỷ đồng cho DBC (cùng kỳ chỉ là gần 1,1 tỷ đồng).

DBC lãi hợp nhất 9 tháng vượt 34,5% kế hoạch năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 4.447,2 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 391,7 tỷ đồng, gấp 2,23 lần 9 tháng đầu năm 2015. Như vậy, công ty đã vượt 34,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.