Dạy... yêu ở Singapore

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chính phủ Singapore đối phó với tỉ lệ sinh thấp bằng cách hướng dẫn sinh viên tiếp cận và duy trì tình yêu, tiến tới hôn nhân và sinh con. Tuy nhiên, cho đến nay, hoạt động này vẫn chưa mấy hiệu quả

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/223444.asp