"Dạy tiếng Nga qua hình vẽ" lên VTV Online

Thời gian gần đây, rất nhiều khán giả gửi thư đến hòm thư banbientap@vtv.vn hỏi về chương trình Dạy tiếng Nga trên truyền hình, thời gian phát sóng và tại sao không đưa chương trình này lên VTV online. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả, bắt đầu từ ngày 9/9/2008, VTV.vn sẽ chính thức đăng tải lại tất cả các chương trình dạy tiếng Nga hiện đang phát sóng trên truyền hình ở mục VTV Online.