Dây thần kinh nhân tạo

    Gốc

    Theo Hãng tin Reuters, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Manchester (Anh) đã thành công khi cô lập tế bào từ động vật trưởng thành và tách chúng thành tế bào thần kinh nhằm khôi phục và tái tạo những tế bào bị chấn thương.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/10/20/213022.tno