Đẩy nhanh việc phân giao và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

(Tài chính) Đẩy nhanh việc phân giao và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) cũng như các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ ráo riết thúc đẩy các bộ, ngành liên quan thực hiện. Đây cũng là giải pháp góp phần tạo điều kiện tăng năng lực sản xuất, tăng tổng cầu cho nền kinh tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cơ bản hoàn thành phân giao kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN

Tại Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2014 và Nghị quyết số về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014 của Quốc hội đã thông qua, tổng số vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN kế hoạch năm 2014 là 163.000 tỷ đồng; trong đó: vốn trong nước là 146.500 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 16.500 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định về giao dự toán NSNN năm 2014 và giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014.

Đối với vốn ngân sách trung ương (NSTW), theo Báo cáo trình Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án của các bộ, cơ quan và địa phương.

Tổng vốn ngân sách trung ương kế hoạch 2014 đã rà soát là 62.431 tỷ đồng (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia không giao chi tiết danh mục dự án), trong đó: vốn trong nước là 47.579 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 14.852 tỷ đồng.

Kết quả rà soát như sau: Tổng số dự án bố trí đúng quy định là 5.615 dự án với số vốn là 61.660,4 tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước là 46.808,4 tỷ đồng; vốn ngoài nước là 14.852 tỷ đồng. Tổng số dự án bố trí chưa đúng quy định là 42 dự án với số vốn là 602,9 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng số vốn trong nước của ngân sách trung ương, trong đó: các bộ, cơ quan Trung ương có 19 dự án với số vốn là 331,6 tỷ đồng; các địa phương có 23 dự án với số vốn là 271,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Chính phủ, số vốn bố trí chưa đúng quy định được xử lý theo nguyên tắc giữ nguyên tổng mức vốn kế hoạch 2014 của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; điều chuyển nội bộ số vốn bố trí chưa đúng quy định theo trật tự ưu tiên sau: thu hồi vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; số còn lại điều chuyển cho các dự án trong cùng ngành, lĩnh vực, chương trình; các dự án của các ngành, lĩnh vực, chương trình khác.

Với nguyên tắc nêu trên, trong số 602,9 tỷ đồng số vốn bố trí không đúng quy định: bố trí thu hồi số vốn ứng trước là 195,3 tỷ đồng; thanh toán nợ xây dựng cơ bản là 98 tỷ đồng; 309,5 tỷ đồng cho các dự án khác. Nếu cộng số bổ sung thêm từ nguồn vốn bố trí không đúng quy định, tổng số vốn NSNN kế hoạch năm 2014 bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản là 5.228,1 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định giao vốn kế hoạch năm 2014 nêu trên, các bộ, cơ quan và địa phương đã tiến hành phân bổ và thông báo vốn cho các ban quản lý dự án, chủ đầu tư. Tính đến nay, về cơ bản các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai phân giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2014.

Hoàn thành giao hơn 90 nghìn tỷ đồng vốn TPCP

Theo báo cáo của Chính phủ, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, tính đến thời điểm hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định giao kế hoạch vốn Chính phủ năm 2014 là 90.517,469 tỷ đồng.

Trong đó: Các dự án có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015: 59.084,864 tỷ đồng; Dự án Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên: 17.000 tỷ đồng; Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: 1.885 tỷ đồng; Chương trình phát triển nông thôn mới: 4.765 tỷ đồng; Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA: 7.782,605 tỷ đồng.

Hiện các Bộ, ngành và địa phương đã khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2014.

Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tăng cường các biện pháp quản lý giá cả thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông và trật tự xã hội... đồng thời, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm.

Trong thời gian tới, Chính phủ xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ, ODA; điều chuyển vốn của các dự án, công trình chậm tiến độ cho các công trình quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2014, tạo điều kiện tăng năng lực sản xuất, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế.

Theo mof.gov.vn