Đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm kênh Ba Bò

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 22.9, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường và thoát nước lưu vực kênh Ba Bò.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080923012723.aspx