Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Xây dựng, nâng công suất trạm bơm đầu mối Yên Sở là gói thầu đầu tiên của dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 được khởi công xây dựng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141734&sub=127&top=39