Đẩy nhanh tiến độ, sớm vận hành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị chủ đầu tư cùng các nhà thầu, đơn vị tư vấn, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh thi công các hạng mục, bảo đảm hoàn thành dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đúng tiến độ.

Thanh Nhàn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/day-nhanh-tien-do-som-van-hanh-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-yen-xa.html