Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

ND - Ngày 25-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Chương trình nâng cấp đê biển từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; đại diện các bộ, ngành liên quan. Đến nay, sau năm năm thực hiện, các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam mới củng cố, nâng cấp được 272 km là những đoạn đê xung yếu nhất ở các địa phương, cải tạo, xây mới 42 cống, trồng 132 ha rừng chắn sóng; với tổng kinh phí đã thực hiện 3.124 tỷ đồng. Khối lượng đã thực hiện trong năm năm qua là chậm so với yêu cầu đặt ra, nhất là việc trồng cây chắn sóng trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều công văn chỉ đạo. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn vốn đầu tư còn thấp so với yêu cầu; giải pháp kỹ thuật để trồng cây ở những khu vực không có bãi bồi, nghèo phù sa còn gặp nhiều khó khăn, mặt khác các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này; một số ban quản lý dự án ở các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực tổ chức thực hiện khi công trình yêu cầu kỹ thuật cao, khối lượng lớn... Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các địa phương xác định rõ những yếu kém trong việc thực hiện dự án trong thời gian qua, rà soát lại quy hoạch các tuyến đê cần nâng cấp cho phù hợp yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, kết hợp việc xây dựng đê biển với giao thông nông thôn, đường cứu nạn, cứu hộ nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Các địa phương cần phân loại diện tích có thể trồng rừng chắn sóng, chỗ nào không trồng được cây thì kiến nghị để có giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho đê biển. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang cần khẩn trương rà soát lại quy hoạch, nâng cấp đê biển theo hướng kết hợp giao thông, triển khai sớm việc trồng cây chắn sóng và ứng phó với nước biển dâng trong các thập kỷ tới. Từ nay đến năm 2015, các tỉnh có đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam phải nâng cấp xong các đoạn đê xung yếu, cố gắng chậm nhất trong ba năm nữa phải hoàn thành việc trồng cây chắn sóng.