Đẩy nhanh tiến độ cập nhật, bổ sung mã định danh chủ phương tiện và làm sạch giữ liệu đăng ký xe

Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ cập nhật, bổ sung mã định danh chủ phương tiện và làm sạch giữ liệu đăng ký xe.

Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau hơn 01 tháng cao điểm thực hiện việc cập nhật, bổ sung mã định danh của chủ phương tiện cho 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang quản lý theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm dữ liệu về xe, chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Đến nay, các đơn vị đã rà soát 92.618 phương tiện, đạt 98,9%; cập nhật thông tin vào phần mềm DC01 mở rộng đối với xe cá nhân 65.129 phương tiện đạt 69,5%; cập nhật mã định danh lên hệ thống đăng ký xe 45.749 phương tiện, đạt 48,8%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bổ sung mã định danh chủ phương tiện và làm sạch dữ liệu đăng ký xe theo từng nhóm bảo đảm khoa học, nhanh chóng.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tập trung phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường làm thêm ngày, thêm giờ, kể cả thứ 7, Chủ nhật để rà soát, cập nhật, bổ sung. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, hệ thống loa truyền thanh về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của mã định danh chủ phương tiện và dữ liệu đăng ký xe để nhân dân nắm được, tích cực tham gia thực hiện; đồng thời đến từng hộ dân để ghi nhận, thu thập dữ liệu phương tiện giao thông.

Ánh Tuyết – Mạnh Hà

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/an-ninh/day-nhanh-tien-do-cap-nhat-bo-sung-ma-dinh-danh-chu-phuong-tien-va-lam-sach-giu-lieu-dang-ky-xe-122657.html