Đẩy nhanh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số

Ba tháng đầu năm 2024, Chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số chỉ giải ngân được 14% vốn đầu tư công và 1% vốn sự nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân chương trình, Chính phủ đã có tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây cũng là nội dung sẽ được Quốc hội thảo luận trong phiên họp mở đầu đợt 2, kỳ họp thứ 7 sáng ngày mai 17/6.

Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét xác định rõ nguồn vốn thực hiện Chương trình được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kinh phí sự nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo các nghị quyết của Quốc hội về phân bổ dự toán ngân sách trung ương hằng năm và các quy định hiện hành.

Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh làm rõ hơn đối tượng theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm: "Một số đơn vị sự nghiệp công lập là trường dự bị Đại học, Đại học, trường chuyên biệt; các trường phổ thông dân tộc nội trú; các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; một số Trung tâm y tế huyện, bệnh viện của huyện có xã thuộc vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi"

Tán thành với việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư Chương trình Dân tộc thiểu số và miền núi là cần thiết. Tuy nhiên, tại phiên họp thẩm tra do thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức, nhiều đại biểu đề nghị đánh giá lại tính khả thi của chương trình.

Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết tờ trình điều chỉnh sẽ bám theo nghị quyết 100 của Quốc hội, và chỉ điều chỉnh 1 số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Ngày mai 17/6 sẽ là ngày họp đầu tiên của đợt họp thứ 2, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Nội dung về Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 sẽ được các đại biểu thảo luận tại Hội trường. Những ý kiến về buổi thảo luận sẽ được Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ thông tin cụ thể đến quý vị và các bạn trong các bản tin ngày mai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải - Trương Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/day-nhanh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kt-xh-vung-dong-baodan-toc-thieu-so-225878.htm