Dạy nghề lặn biển cho ngư dân

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 7.3, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: được sự tài trợ của Hội Pháp ngữ hỗ trợ và phát triển khoa học đời sống (AFEPS), một đoàn chuyên gia Pháp về nghề lặn đang đào tạo, hướng dẫn, cung cấp kiến thức về nghề lặn biển, cách phòng ngừa tai biến, sơ - cấp cứu, cung cấp các trang thiết bị lặn cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090308005650.aspx