Dạy nghề 9+, gian nan trong khâu phân luồng

Tham gia học nghề 9+, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2 là một trong những giải pháp giúp phân luồng giáo dục tốt hơn đồng thời tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho thị trường lao động. Tuy nhiên, công tác phân luồng hướng nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, từ cách thức triển khai đào tạo cho đến tâm lý xã hội khi cho rằng không đỗ trung học phổ thông mới đi học nghề.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/day-nghe-9-gian-nan-trong-khau-phan-luong-124881.htm