Dày, mỏng

- Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam vừa công bố rằng doanh nghiệp xứ mình làm ra 100 đồng thì phải bỏ 10 đồng lo lót. Điều đó cho thấy sức khỏe của doanh nghiệp là rất “tốt”, vì nếu không khỏe, làm sao gánh nổi như thế triền miên.

Dày, mỏng - Ảnh 1

- Dạ, khỏe lắm, nên doanh nghiệp phần lớn là hụt hơi. Chỉ có các doanh nghiệp là sân sau, là chân gỗ cánh hẩu của một số ai đó mới thường xuyên được lợi. Đa số người làm ăn chỉ có nước khóc nhè.

- Thế có chi phí gì dễ thở không?

- Lấy đâu ra. Khảo sát cho thấy so với các nước trong khu vực, chi phí cho thủ tục xài điện, cho chuyện nộp thuế, cho chứng từ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nội đều cao gấp từ 2 - 40 lần. Thua ngay khi chưa bước ra khỏi cửa nhà mình, nói chi là cạnh tranh quốc tế.

- Biết vậy mà quản lý ngành dọc ngành ngang vẫn bó chiếu à?

- Cấp ban hành chính sách thì rất quyết liệt, nhặm lẹ, nhưng đến cấp thực thi thì bê trễ, lửng lơ, nên làm sao khá nổi. Chưa kể, ai cũng có thể đè doanh nghiệp ra mà hành. Một năm, tiếp gần cả chục đoàn thanh tra, kiểm tra, còn ngáp được đã là hên.

- Thế tại sao vẫn có nhiều doanh nghiệp đạt đủ thứ giải thưởng?

- Cái đó phải bỏ tiền ra mua cả. Tất cả đều quy về độ dày của phong bì, mà phong bì càng dày thì cơ nghiệp của người làm ăn càng mỏng!

TƯ QUÉO