Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg, về Kế hoạch hành động của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144409&sub=62&top=39