Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo

Ðó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ tập trung thực hiện trong năm học 2022-2023, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý, giáo dục.

Một tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên TP Cần Thơ năm học 2021-2022.

Một tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên TP Cần Thơ năm học 2021-2022.

Theo đó, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục xây dựng kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; triển khai nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến; khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực GD&ÐT cũng như hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành. Triển khai thực hiện hiệu quả Ðề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ÐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và Ðề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025”.

Năm học qua, ngành chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả ở các cấp học. Cấp mầm non, nhiều trường chia sẻ các video/clip hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; cấp tiểu học, ngành đã xây dựng được 984 video bài giảng các môn học/hoạt động giáo dục lưu trữ trong kho học liệu dùng chung trên Cổng thông tin điện tử của Sở; phối hợp Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố ghi hình, phát sóng 250 video bài giảng các môn Tiếng Việt và môn Toán các khối lớp 3, 4 và 5 vào các khung giờ cố định 3 ngày/tuần. 100% trường THCS, THPT và giáo dục thường xuyên xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học bằng hình thức trực tuyến, góp phần hiệu quả vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động giáo dục tại đơn vị.

Tin, ảnh: B.NG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-dao-tao-a150686.html