Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước ban hành hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024). Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Tập trung tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến, kết quả của chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại.

Tuyên truyền về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tinh thần đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân 3 nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tập trung tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua; những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền đầy đủ những hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, địa phương từ tỉnh tới cơ sở.

Tùy điều kiện cụ thể các địa phương, đơn vị để lựa chọn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như: gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; tổ chức biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống lịch sử và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Công tác tuyên truyền chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn trước sự kiện (tháng 4-2024), căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài, chương trình tuyên truyền và tổ chức đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về sự kiện (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp), phát sóng vào khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi. Các cơ quan báo chí của tỉnh: căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để thực hiện. Yêu cầu báo hình, báo nói xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ; báo in, báo điện tử mở chuyên mục đặt ở vị trí trang trọng trên trang nhất (báo in) và trang chủ (báo điện tử) với tin, bài thường xuyên.

Giai đoạn cao điểm của sự kiện (từ đầu tháng 5 đến hết ngày 10-5-2024), các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài, chương trình về sự kiện; khuyến khích tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm, tọa đàm, giao lưu, tuyên dương, gặp mặt... thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, giúp nhân dân dễ nắm bắt, tiếp nhận thông tin.

Bình Phước online đăng phát tin, bài về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước online đăng phát tin, bài về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước lồng ghép tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ trên loại hình báo chí; tăng cường thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền về sự kiện qua bản tin tiếng Anh nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về Chiến thắng Điện Biên Phủ; công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến bạn bè thế giới.

Giai đoạn sau sự kiện: Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục giữ vững nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên, nhất là giới văn nghệ sĩ sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật hay bằng nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, hấp dẫn về sự kiện.

T.S

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/156619/day-manh-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu