Đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm đến hội viên nông dân

Triển khai Quy chế phối hợp giữa bảo hiểm xã hội (BHXH ) tỉnh với Hội Nông dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022 - 2025, thời gian qua, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức truyền thông đến hội viên, nông dân (HVND) trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với HVND.

Tính đến tháng 6/2024, toàn tỉnh có trên 112.000 HVND. Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến HVND, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với hội nông dân các cấp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Lãnh đạo Phòng Truyền thông, BHXH tỉnh tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hội viên nông dân huyện Chi Lăng

Lãnh đạo Phòng Truyền thông, BHXH tỉnh tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hội viên nông dân huyện Chi Lăng

Bà La Thị Thu Phương, Trưởng Phòng Truyền thông, BHXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung phối hợp tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID để người tham gia sử dụng ứng dụng thay thế thẻ BHYT khi đi làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT và nắm được quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT của bản thân; giải đáp kịp thời thắc mắc của người dân về chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định để được hưởng lương hưu, giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Tuy nhiên nhiều HVND còn nhầm lẫn giữa BHXH, BHYT của Nhà nước với các loại bảo hiểm nhân thọ khác. Sau khi được tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, các HVND đã phân biệt được sự khác nhau giữa chính sách BHXH với các loại hình bảo hiểm thương mại khác, đồng thời, hiểu rõ hơn các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT cũng như ý nghĩa nhân văn mà chính sách BHXH, BHYT mang lại để lựa chọn loại hình tham gia phù hợp.

Bà Lộc Thị Xuân, HVND xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng cho biết: Hiện nay các thành viên trong gia đình tôi đều tham gia BHYT hộ gia đình. Qua nghe tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, tôi đã bàn bạc, động viên các con nghiên cứu các mức đóng phù hợp để tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức được 12 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT với gần 700 HVND của các huyện: Tràng Định, Chi Lăng, Văn Quan, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn tham gia. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh vẫn duy trì hoạt động của Nhóm BHXH tỉnh Lạng Sơn trên Facebook với hơn 2.000 thành viên, lũy kế đến nay được 11.433 lượt xem, qua đó kịp thời trả lời, tư vấn, giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho HVND. Thông qua tuyên truyền đã có thêm nhiều HVND tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp vào kết quả chung của tỉnh trong thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia.

Ông Vương Minh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh biết: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với hội viên. Theo số liệu tổng hợp từ các cấp hội, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã có 105.735 hội viên tham gia BHYT, 270 hội viên tham gia BHXH tự nguyện. Từ nay đến cuối năm 2024, chúng tôi tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các hội nghị truyền thông tại các huyện.

Đánh giá về việc thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền giữa BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua, ông Hà Đình Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Truyền thông và BHXH các huyện tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến HVND, qua đó, phát huy vai trò của HVND trong thực hiện và tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn hội nông dân các cấp sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng ngành BHXH đưa chính sách BHXH, BHYT đến được nhiều hơn với hội viên và nông dân toàn tỉnh.

THANH HUYỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/day-manh-truyen-thong-chinh-sach-bao-hiem-den-hoi-vien-nong-dan-5012211.html